COMPLAINTS

Under construction. In the meantime, please see the Dutch version

 

KonsensusLC&D staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Juist daarom is het voor ons belangrijk om veel zorg en aandacht te besteden aan onze dienstverlening en aan een goede relatie met onze klanten. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben, laat het ons weten. Jouw mening is belangrijk voor ons en geeft ons een de kans om daar waar nodig onze dienstverlening te verbeteren.

 

Wij streven ernaar jouw klacht zo snel mogelijk te behandelen. Binnen 4 werkdagen sturen wij je een bevestiging van de ontvangst van jouw klacht. Daarna streven wij ernaar de klacht binnen 2 wekenop te lossen. In het geval van een gecompliceerde klacht, zullen wij je binnen 2 weken schriftelijk de stand van zaken doorgeven, waarna wij niet langer dan 8 weken na ontvangst van jouw klacht uitsluitsel zullen geven.

 

Klachten zijn voor Konsensus LC&D een waardevolle bron van informatie met betrekking tot:

  • de kwaliteit van het functioneren

  • het beeld dat de buitenwereld over het functioneren van Konsensus LC&D heeft

 

De Managing Partner is binnen de organisatie verantwoordelijk voor de coördinatie en de uitvoering van klachtenbeleid, onverlet de verantwoordelijkheid van alle medewerkers en onderaannemers van Konsensus LC&D actief te handelen overeenkomstig het klachtenbeleid, zowel intern als extern.

 

KLACHT INDIENEN

 

Indien je een klacht hebt over onze dienstverlening, verzoeken wij je om bij voorkeur gebruik te maken van het klachtenformulier.

 

Je kan de klacht ook mailen naar helena@konsensuslcd.com of schriftelijk sturen naar:

 

Konsensus LC&D

T.a.v. Helena Demuynck

Managing Partner

Warandestraat 129F2

9810 Nazareth

 

Als er documenten zijn die voor jouw klacht van belang zijn, verzoeken wij je om hiervan een kopie bij te voegen.